Građevinski sušači

Nerazarajući građevinski sušač za trajnu i jaku upotrebu.

Šta je sušenje vlage?

U svakoj gradnji za vreme i posle gradnje prisutna je velika vlažnost. Ta vlažnost u zidanju ima različite razloge. Beton, malter, ukrašavanje itd.,koji se moraju pripremati sa velikim količinama vode. Tu dolazi takođe vlažnost od stajanja i kišnice izazvanim atmosferskim talogom za vreme ili posle radova.

Zašto sušenje građevine?

Prirodno sušenje može da traje do godinu dana, a u donjim delovima zgrada, sa lošim provetravanjem znatno duže. Ko je spreman tako dugo da čeka? Zbog toga se primenjuje veštačko sušenje.

Kako funkcioniše sušenje građevinskim sušačima?

Građevinski sušači rade na bazi kružnog vazduha što znači bez spoljnog vazduha. Vlažan vazduh u prostoriji biva izduvan pomoću ugrađenog ventilatora kroz aparat. Pri tom vazduh na rashladnim površinama jednog isparivača, na mestu vlaženja, biva rashlađivan čime se prekomerna vodena para kao kondenzovana voda odvodi u jednu posudu. Pre izlaska, suvi vazduh kroz kondenzator rashladnog sistema ponovo se greje na ulaznu temperaturu. Voda se u skupljaču ili posudi prikuplja ili se direktno putem creva ispušta u kanalizaciju. Radna temperatura kreće se od 0 do 36 stepeni C.

Važno:

Da bi se postigao optimalni učinak, prozori i vrata moraju biti zatvoreni. Kod nedostatka prozora i vrata, otvori se moraju zatvoriti folijom.

Pokretno, jako i bez održavanja.

Zahvaljujući ručicama i točkićima aparati se bez problema pomeraju. Jaka konstrukcija i jednostavno rukovanje čine građevinske sušače za univerzalne namene. Ventilator i kompresor su trajno podmazani ne zahtevaju održavanje. Aparat bi trebao često da ispušta vazduh koji se nalazi u njemu.

Trotec
TTK 125

Trotec
TTK 140

Trotec
TTK 170